Закони України:

"Про  освіту"

"Про загальну середню освіту"

"Про реабілітацію інвалідів в Україні"

"Конвенція  про права  інвалідів "

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні"

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 585" від 27 серпня 2010 р. N 780

"Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу" від 5 жовтня 2009 р. N 1121

"Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"від 22 листопада 2004 р. N 1591

"Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю" від 25 серпня 2004 р. N 619-р 

"Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" від 5 липня 2004 р. N 848

"Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" від 12 квітня 2000 р. N 646

"Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 16 червня 1998 р. N 909

"Про реалізацію Конвенції  ООН  про  права  дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку  дітей,  Національної  програми "Діти України" та  підготовку  щорічної  державної доповіді про становище дітей в Україні" від  20 липня 1996 р. N 767

"Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 5 квітня 1994 р. N 226

"Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від 5 квітня 1994 р. N 228

 

 

Накази Міністерства:

Наказ Міністерства № 134 від 12.02.2015 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

№ 648 від 27.05.2014 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України"

від 28.01.2014 р. № 80 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)"

від 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

від 01.06.2010 № 521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах"

від 15.09.2008 р. № 852  "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

від 01.06.2005 р. № 242/329"Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

від 05.12.2008 р. № 1105"Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

 

 

Листи Міністерства:

Лист Міністерства № 1/9-430 від 28.08.2014 р. «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»

від 04.09.2014 № 1/9-445 «Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення антитерористичної операції»

від 13.08.2014 № 1/9-414 "Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів"

від 13.08.2014 № 1/9-413 "Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку"

від 20.05.2014 № 1/9-256 "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

№1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  та структуру 2014/2015 навчального року"

від 18.03.2014 № 1/9-150 "Про завершення навчального року у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах"

№ 1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

№ 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

від 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

№ 1/9-455 від 09.06.2011 "Щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!"